Header elementor

Apartment elementor

Mostar Atakent

Küçükçekmece

فروش
$300,000

با موستار آتاکنت، پروژه ای که از پل تاریخی بی نظیر موستار الهام گرفته شده است، در مرکز شهر، به دور از هرج و مرج، وارد زندگی مجللی شوید که همیشه آرزویش را داشته اید. زندگی دور از همه هرج و مرج در مرکز شهر دنیایی را تصور کنید که در مرکز استانبول قرار دارد و به راحتی به مناطق اطراف آن دسترسی دارید و تمام استرس های شهر را درست بیرون از خانه خود رها می کنید.

2 2 90

Slogan elementor

خانه ای را کشف کنید که دوست دارید بمانید

ترکیه با داشتن رونق ساخت و ساز در دهه گذشته، گزینه جذابی برای خریداران خارج از کشور است زیرا انتخاب و قیمت بسیار مطلوب است. به عنوان مثال، پروژه های ما در بهترین و بهترین مناطق استانبول واقع شده اند، جایی که ما ویلاهایی را برای فروش با چشم انداز دریا و چشم انداز جنگلی جذاب به شما پیشنهاد می کنیم.

در حال حاضر آغاز شده است

Clients say elementor

مشتریان می گویند

گواهینامه ها


Post elementor

وبلاگ ما

پستهای اخیر